Kanały odwadniające

Kanały odwadniające to liniowe konstrukcje złożone z prefabrykowanych elementów pozwalające na zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej wzdłuż jej całej długości w celu jej ostatecznego zrzutu.

Wybór odpowiedniej klasy obciążenia kanału odwadniającego zależy od miejsca jego montażu. Wyróżniamy następujące grupy montażowe kanałów odwadniających:

Lokalizacja kanałów odwadniających na przekroju poprzecznym typowej drogi szybkiego ruchu

Objaśnienia:
1 - Grupa 1 (np. na mostach dla pieszych)
2 - Grupa 2
3 - Grupa 3
4 - Grupa 4

Przekrój poprzeczny typowej drogi szybkiego ruchu przedstawiający lokalizację niektórych miejsc montażu kanałów odwadniających

Dla wszystkich typów kanałów odwadniających producent powinien dostarczyć pisemne instrukcje dotyczące ogólnego montażu. W przypadku kanałów odwadniających typu M producent powinien dostarczyć instrukcje, w których określi szczegóły podparcia korytek i poda wymiary x,y oraz z. Producent powinien również podawać wymaganą klasę wytrzymałości betonu i szczegóły dotyczące zbrojenia, jeśli są potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących klasy obciążenia wyrobu w miejscu montażu.

W pisemnych instrukcjach należy określić co najmniej:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą,
która w całości znajduje się na naszej stronie firmowej

www.bielbet.pl

źródło: Polski Komitet Normalizacyjny